Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/20

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane trzy wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 275 346,60 zł.