Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Pańśtwo
W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  211 574,50 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/19