Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  dziewięć  wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 5 690 708,56 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/19