Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/19

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  szesnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 132 689,35 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/19