Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w  związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18, informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwadzieścia pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 37 620 990,47 zł.

Lista wniosków