Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 999 885,87 zł.

Lista projektów