Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/19

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  14 999 975,45 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/19