Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych jedenaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 082 562,75 zł.

Lista wniosków