Skip to Content

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 8 maja 2019 r. zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, DZIAŁANIE 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W związku z powyższym przedstawiamy listę wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 2 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 045 000,00 złotych, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 960 888,41 złotych.

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej