Skip to Content

Zakończenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 27 grudnia 2018 roku zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 60 765 029,86 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 41 987 208,82 PLN.

Załączniki:
Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej