Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach Wezwania nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

5 kwietnia 2019 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P01/19 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej