Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

9 kwietnia 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 6 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 838 296,57 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 951 732,79 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej