Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 6 listopada 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektu pt. Termomodernizacja świetlicy w Osiedlu Poznańskim” (Gmina Deszczno), złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, w związku z czym zostanie skierowany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 980 877,65 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 463 887,47.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej