Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 29 maja 2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 10 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 49 743 584,45 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 19 236 648,73 PLN.

Ponadto poniżej załączono wzór Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, które jest załącznikiem obligatoryjnym składanym do oceny środowiskowej.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością