Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 7 lutego 2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 6 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 838 296,57 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 951 732,79 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej