Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

31 października 2019 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 5 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 37 694 298,21 PLN.