Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/19 pragnę poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  211 574,50 zł.