Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

28 lutego 2019 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp. W odpowiedzi na konkurs nie wpłynął żaden projekt.