Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

11 lutego 2019 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 19 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 51 613 903,38 PLN.

Zobacz ogłoszenie