Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

31 października 2019 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 39 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 101 404 493,23 PLN.