Skip to Content

Wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 do dnia 6 maja 2019 r.