Skip to Content

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

1 października 2019 r.  Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę dot. zmian w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19. Zmiana w dokumentacji konkursowej polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 4 października 2019 r. Obowiązującym terminem naboru wniosków będzie przedział czasowy: od 27.09.2019 r. do 11.10.2019 r.

Dokumentacja konkursowa