Skip to Content

Wydłużenie terminu oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 zakończył się 7 lutego 2019 roku. Na etapie oceny merytorycznej 6 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Ocena środowiskowa powinna zakończyć się w terminie 30 dni od zakończenia oceny merytorycznej, czyli 9 marca 2019 r.

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących dostarczenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny OOŚ termin oceny środowiskowej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny środowiskowej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.