Skip to Content

Wydłużenie terminu oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 zakończyła się 20 lutego 2019 roku. Na etapie oceny merytorycznej 4 projekty uzyskały ocenę pozytywną.

Ocena środowiskowa powinna zakończyć się w terminie 30 dni od zakończenia oceny merytorycznej, czyli 22 marca 2019 r. W związku z koniecznością uzupełnienia przez Wnioskodawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny OOŚ termin oceny środowiskowej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny środowiskowej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.