Skip to Content

Wydłużenie terminu na ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż przedłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną złożonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 do dnia 16 listopada 2018.

Zobacz ogłoszenie