Skip to Content

Wybierz z nami lubuskie obszary kluczowe!

obrazekZarząd Województwa Lubuskiego ogłasza Konkurs na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji.

Co to są kluczowe obszary?

Obszary kluczowe w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji to dziedziny o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa lubuskiego w skali krajowej i międzynarodowej.

Czytaj dalej >>