Skip to Content

Wstrzymanie konkursu dla Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia, Typ I, RPO – L2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowaną realokacją środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w dniu 10 września 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wstrzymaniu zaplanowanego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok, na październik br. naboru dla Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia (Typ I. Kompleksowe wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa), na kwotę 1 600 000,00 zł. Ogłoszenie konkursu zostanie wstrzymane do czasu uzyskania decyzji Komisji Europejskiej na zaproponowane zmiany w RPO – Lubuskie 2020.