Skip to Content

Wezwanie Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/18 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym

Szanowni Państwo,

prezentujemy wezwanie Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/18 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zobacz wezwanie