Skip to Content

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19

Szanowni Państwo,

Prezentujemy wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19.

Dokumentacja