Webinar pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - Szybka ścieżka” – 31.03.2021 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla przedstawicieli MSP, planujących realizację projektów  badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O webinarze

Podczas webinaru przedstawimy narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom proces starania się o dofinasowanie prac B+R i przygotowanie projektów, omówimy założenia naboru wniosków w ramach podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”- Konkurs 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka

 • Kto może starać się o dofinansowanie;

 • Najważniejsze zapisy i kwestie regulaminu;

 • Zasady aplikowania.

Dla kogo

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na prace B+R.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się w środę 31 marca 2021 r. od 13:00 do 14:15 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-szybka-sciezka/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

 • Na zgłoszenia czekamy do 30 marca 2021 r.

 • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565-454.

 • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

online

31.03.2021 - 31.03.2021