Skip to Content

Unijne projekty pod kontrolą

W czwartek 29 sierpnia br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyły się spotkania z beneficjentami realizującymi projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkaniom, których celem było podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniejszego wykorzystywania i rozliczania środków europejskich w ramach RPO Lubuskie 2020 przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.

Podczas rozmów dokonana została analiza rozliczeń wydatków w projektach zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Analizie poddano stan zaawansowania wdrażanych projektów pod kątem osiągnięcia zakładanego poziomu certyfikacji. Poruszono także problemy mogące przyczynić się do opóźnień w rozliczaniu wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., SPZOZ „Medkol”, CKUiZ „Medyk” w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniew Herberta w Gorzowie Wlkp., Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie, Regionalnego Centrum Animacji Kultury, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

W spotkaniach uczestniczyli także dyrektorzy oraz kierownicy: Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Infrastruktury Społecznej, Biura Projektów Własnych oraz Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, Departamentu Rolnictwa Zasobów Naturalnych Rybactwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki.