Skip to Content

Sprawnie sięgamy po unijne środki

Do końca zbliża się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Unijny budżet zaplanowano do 2020 r. Województwo Lubuskie dzięki skutecznemu sięganiu po pieniądze z UE już teraz zapewniło sobie zablokowaną wcześniej bonusową pulę środków. Utrzymaniu takiego sprawnego tempa służyło spotkanie z przedstawicielami zielonogórskiego ZIT-u, któremu przewodniczył dziś (05.09) członek zarządu Marcin Jabłoński.

Podczas rozmów omówiono realizację inwestycji wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz napotykane trudności bieżące we wdrażanych projektach. Analizie poddano stan zaawansowania realizowanych projektów pod kątem osiągnięcia zakładanego poziomu certyfikacji na rok 2019, jak również planów na rok następny. Przedstawiciele ZIT Zielona Góra wskazali również techniczne problemy dotyczące realizowanych projektów, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych. Poruszono także problemy mogące przyczynić się do opóźnień w rozliczaniu wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, jak również przedstawiono plany dotyczące przyszłych inwestycji w zakresie RPO L2020. Ponadto analizie poddano założenia programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021–2027, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wsparcia w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ustalony został termin kolejnego spotkania, które odbędzie się 7 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.