Skip to Content

Spotkanie z przedstawicielami ZIT Zielona Góra

Szanowni Państwo,
6 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dyrekcji i pracowników departamentów unijnych UMWL z przedstawicielami ZIT Zielona Góra. Celem narady było podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniejszego wykorzystywania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Podczas rozmów dokonano m.in. przeglądu poszczególnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod kątem stanu ich realizacji oraz występujących problemów.