Skip to Content

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – aktualizacja po procedurze odwoławczej

Szanowni Państwo,

4 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs wynosiła 30 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 3 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 3 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 8 632 653,79 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 9 projektów znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 18 584 386,58. PLN, a wartość całkowita projektów wynosi 35 780 097,71 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania