Skip to Content

Rezygnacja z ogłoszenia konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

16.04.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o rezygancji z ogłoszenia konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/19. Dezyzja wynika z wyczerpania alokacji środków w Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.