Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

28 maja 2019 r Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lista projektów