Skip to Content

Przyznanie dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach konkursu nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19

Szanowni Państwo,

8 października 2019 r. Zarząd województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach naboru RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19.

Lista projektów