Skip to Content

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu ogłoszenia naboru nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/20 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, typ: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, dla którego nabór wniosków o dofinansowanie miał się rozpocząć 24 marca 2020 roku.

Powodem powyższej decyzji jest konieczność zmiany kryteriów oceny projektów przygotowanych dla Poddziałania 9.2.1 oraz procedowane zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

O nowym terminie poinformujemy Państwa na stronach www.rpo.lubuskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.