Skip to Content

Projekty wybrane do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/19.

Szanowni Państwo,

30 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów.