Skip to Content

Ogłoszenie konkursu nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Zobacz ogłoszenie