Skip to Content

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Dokumentacja konkursowa