Skip to Content

Dofinansowanie kolejnych 9 projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnych 9 projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla piętnastu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 27 351 452,90 PLN.

Lista wniosków