Nowa perspektywa finansowa 2021-2027- webinar

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, poświęcony nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027. Webinarium odbędzie się 17 listopada 2021r., w godz. 10.00 – 11.00.

Spotkanie poprowadzi Maciej Główka - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. Właściciel firmy "Doradztwo i finanse". Przedsiębiorca specjalizujący się w :

• pozyskiwaniu funduszy UE dla sektora samorządowego samodzielnie oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (przygotowywanie analiz finansowych, studiów wykonalności, wyliczania luki finansowej, aktualizacje wyliczeń luki po realizacji projektu),

• pozyskiwaniu funduszy UE dla przedsiębiorców- w ramach Instytutu Innowacji i Nauki (www.instytutin.pl).

• rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków UE dla przedsiębiorców, JST i organizacji pozarządowych oraz prowadzenie szkoleń z tym związanych.

 

Program webinaru:

  • Alokacja dla Polski w ramach Wieloletnich Ram Finansowych i Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  • Umowa Partnerstwa na rzecz Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
  • Cele polityki spójności realizowane w Umowie Partnerstwa.
  • Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i  Zwiększania Odporności – Krajowy Plan Odbudowy.
  • Główne obszary wsparcia w KPO.
  • Województwo lubuskie w Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
  • Pytania od uczestników.

Weź udział w szkoleniu:

https://www.szkolenia-semper.pl/formularz-zgloszenia-na-bezplatne-szkolenie-online?tid=11244

Szkolenia jest bezpłatne. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

ON-LINE

17.11.2021 - 17.11.2021