Skip to Content

Międzyrzecka strefa z uzbrojeniem

 W poniedziałek, 17 czerwca br., Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego podpisał umowę na dofinansowanie kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim. Całkowita wartość projektu to ok. 14 mln zł, zaś dofinansowanie stanowi prawie 10 mln zł. – Gratuluję państwu determinacji i wytrwałości w realizacji przedsięwzięcia – stwierdził Marcin Jabłoński.

- Współpraca samorządów, mnożenie potencjałów, wspólne pokonywanie wyzwań zawsze ułatwia tworzenie wspólnych inicjatyw – powiedział M. Jabłoński podczas podpisania umowy w międzyrzeckim ratuszu. – Życzę Państwu, aby wszystkie plany zostały zrealizowane, a podjęte działania przyniosły skutek finansowy w postaci podatków od nieruchomości, dzięki którym zrealizujecie inwestycje ważne dla mieszkańców. Mam nadzieję, że zadowoleni inwestorzy będą opowiadać, jak dobrze i profesjonalnie zostali podjęci. Gratuluję determinacji i proszę, aby zawsze tak postępować.

Projekt dotyczy uzbrojenia stref inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenie powiatu międzyrzeckiego, w ramach partnerstwa zawartego na potrzeby Kontraktu Lubuskiego między gminą Międzyrzecz, Przytoczną i Skwierzyną.

W Międzyrzeczu teren do uzbrojenia ma pow. ok. 2,75 ha - Park Przemysłowy II w Międzyrzeczu (położony ok. 3 km od zjazdu z drogi ekspresowej 53).

W Przytocznej to ok. 1,29 ha na terenach położonych bezpośrednio przy drodze krajowej nr 24 (kilkanaście kilometrów od zjazdu z S3 w Skwierzynie).

W Skwierzynie to teren o pow. około 7,29 ha - Park Przemysłowy w Skwierzynie (położony ok. 2,5 km od węzła drogi ekspresowej S3 Skwierzyna-Południe) oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz aktywności gospodarczej w gminach powiatu międzyrzeckiego poprzez przygotowanie pod inwestycje 11,33 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 680 769,10 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych 11 532 788,30 zł

Wielkość dofinansowania 9 802 870,00 zł.

Nazwa projektu to „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”, Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / Poddziałanie 1.3.1. Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.