Skip to Content

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18.

Lista projektów