Skip to Content

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19