Skip to Content

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

27 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów

Skład KOP