Skip to Content

Kształcenie zawodowe tematem rozmów

Marzena Toczek | Wydarzenia | 12-02-2019

Realizacja projektów związanych z modernizacją kształcenia zawodowego, to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, wicemarszałka Łukasza Poryckiego oraz członka zarządu Marcina Jabłońskiego z beneficjentami i koordynatorami. - Chcielibyśmy poprosić o wykonanie audytów własnych projektów. Potrzebna jest współpraca i wzajemne zrozumienie. Trzeba lepiej koordynować projekt, wzmocnić komunikację i nadzór – apelowała marszałek. To kolejne spotkanie w tej sprawie.

Modernizacja kształcenia zawodowego to projekt systemowy realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020 przez samorząd województwa lubuskiego. Jest to największy prospołeczny projekt w regionie, o wartości blisko 170 mln zł. Spotkanie zorganizowano w związku z uwagami instytucji audytowej do kilku realizowanych w tym obszarze projektów. Marszałek Elżbieta Anna Polak poprosiła beneficjentów o współpracę i pomoc. Zapewniła jednocześnie, że samorząd także podejmie kroki, mające na celu sprawne realizowanie projektu. - Będziemy starali się uszczelnić procedury i lepiej koordynować projekty systemowe – podkreślała.

Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa lubuskiego. Realizacja projektu ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Ze wsparcia mogą korzystać nauczyciele przedmiotów zawodowych, np. w celu zwiększenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Dzięki temu szkoły zyskają wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która pozna innowacyjne rozwiązania stosowane w branżach w zakresie nauczanych przedmiotów. Po odbyciu staży zawodowych u przedsiębiorców nauczyciele mają przekazywać uczniom wiedzę i przygotowywać ich do stosowania metod i rozwiązań, z których korzystają przedsiębiorstwa.

Dzięki projektowi swoje kompetencje zawodowe mają podnieść również uczniowie szkół zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania i nie są zapewnione przez szkoły.  Projekt zakłada, że z płatnych stażów i praktyk u przedsiębiorców skorzysta co najmniej 5000 uczniów. To dla nich szansa, aby zobaczyć jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, poznać najnowsze  techniki i rozwiązania oraz pracować na specjalistycznych urządzeniach. Dzięki temu mogą pogłębić i wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole w realnych warunkach pracy, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy. Uczniowie, którzy w szkolnych murach poznają teorię, a praktykę u przedsiębiorcy, łatwiej odnajdą się ryku pracy oraz wypełnią braki.

Projekt zakłada również modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tak aby uczniowie mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą.