Skip to Content

Konsultacje społeczne do projektu "Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027"

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Założeniach Umowy Partnerstwa. Spotkania konsultacyjne są otwarte, udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani tą tematyką. Zaproszenia kierowane są w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Umowa Partnerstwa jest kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Przygotowanie Umowy Partnerstwa poprzedza sformułowanie i przyjęcie przez rząd założeń do tego dokumentu. Założenia Umowy Partnerstwa stanowią podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską.

Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską i celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata.

Formularz konsultacji społecznych