Skip to Content

Komitet Monitorujący RPO-Lubuskie 2020

10 kwietnia br. urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Obradom przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.  

Podczas spotkania komitet monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów, których spełnienie umożliwi wnioskodawcom pozyskanie Funduszy Europejskich na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i kształcenia zawodowego, a także efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Ponadto obecni na posiedzeniu przedstawiciele KM oraz goście zostali zapoznani z aktualnym stanem wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz ram wykonania.